Archive for Het natuurlijke werken -HNW

De wereld van HNW is Groen-Wit

Wanneer ik de cultuurverandering in het Nederlandse bedrijfsleven bekijk door de bril van het kleurendenken van Léon de Caluwé zie ik een balans verschuiving. Waar voorheen vooral Geel/Blauw/Rood domineerde is nu meer plek voor Groen/Wit, maar wat betekent dat?

De kleuren in de nieuwe organisatiestructuur en -cultuur

Bedrijven zijn genoodzaakt om hun ‘denkkapitaal’ zo effectief mogelijk in te zetten en de huidige cultuur en structuur geven daar te weinig ruimte voor… We hebben alle kleuren nodig, maar ze kunnen nooit allemaal tegelijk dominant zijn, waar ligt de kracht van onze kenniseconomie? Bij groen en wit! Het kleurenpallet anno 2012:

- Geel zullen we altijd nodig hebben, macht en coalitie horen bij het besturen van de complexe maatschappijen waar wij vandaag de dag onderdeel vanuit maken. Een van de verschuivingen in Geel is het afzwakken van de kennismacht, kennis is nu bijna overal te vinden, vaak gratis of in ieder geval goedkoop. Verder gaat de ouderwetse hiërarchie steeds meer op de schop, medewerkers zijn zich meer en meer bewust dat de werkgever niet zonder hen kan en door de introductie van de sociale media lijkt iedereen wel gelijk. Via twitter heb ik laatst een ‘persoonlijk’ bedankje gestuurd aan Wibi Soerjadi en ik kreeg ook een persoonlijke reactie terug. Een afstand die vroeger niet zo makkelijk te overbruggen was. Maar ook binnen organisaties, de directeur leest mee op facebook en twitter en daarmee worden de lagen van de organisatie steeds transparanter.

- Blauw zal altijd een dominante rol blijven spelen in onze honger naar efficiëntie en vooruitgang, wat hoe meet je anders je groei en hoe bepaal je anders je investeringsrisico’s, niet op emotie alleen in ieder geval. Blauw blijft, maar niet zo sterk als nu. Naast ratio is ook emotie belangrijk. In een presentatie over ethiek van Rob van Es op het jaarcongres verandermanagement beschreef hij hoe je vanuit de onderstroom van de organisatie (emotie) de ethiek achter de keuzes zichtbaar kunt maken in de bovenstroom van de organisatie (ratio). Een belangrijk proces in het borgen van je normen en waarden. Blauw+ zullen we maar zeggen. Het is een goed teken dat in steeds meer presentaties en management trainingen plek is voor de onderstroom van de organisatie, zo ook in deze blog.

- Rood wordt steeds minder belangrijk, het wordt immers steeds individualistischer. Recent onderzoek laat echter wel zien dat bij HNW (het nieuwe/natuurlijke werken) hier een risico zit. Mensen willen namelijk wel ergens onderdeel van zijn en zich kunnen identificeren met bedrijven of projecten. Daarnaast heeft niet iedereen van naturen de gewoonte om het contact met de collega’s te onderhouden. Een balans tussen het individu en de groep moet bewaakt worden, een schone taak voor de meer rood georiënteerde medemens.

- Groen is de nieuwe kern, iedereen moet zich ontwikkelen om bij te kunnen dragen aan deze kenniseconomie, persoonlijke ontwikkeling is goed voor het collectief, deel kennis, weet hoe je je moet presenteren, nieuwe ontwikkelingen gaan steeds sneller en je moet je alles eigen kunnen/willen maken. Mensen komen niet in beweging als ze niet weten waartoe het bijdraagt, mensen aanhaken en aangehaakt houden is vanuit de bedrijven een cruciale factor. Groen heeft veiligheid nodig, geaccepteerd gezag en (zelf)vertrouwen en dat moet groeien. Risico voor groen is gebrek aan actie en teveel focus op het proces en te weinig op het resultaat. Daar zit de uitdaging en het spanningsveld/speelveld voor de moderne manager.

- Wit is momenteel de motor, werk vanuit je kracht, houdt rekening met het verleden maar is gericht op de toekomst. Oplossingsgericht/doelbewust werken. Alles veranderd zo snel we weten nog niet wat the next big thing is, maar er wordt hard naar gezocht. En iedereen lijkt mee te zoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan blue ocean strategy, Google, Apple, de grote jongens van dit moment. Bij wit gaat het om betekenisgeving, ondernemen, verder durven kijken dan alleen naar datgene wat tot nu toe altijd heeft gewerkt. Een belangrijke drive in de huidige economie.

Groen en wit zijn er altijd al geweest maar zullen prominenter worden in de komende jaren. De kunst is, zoals met alles, om overal de juiste balans in te vinden. Alle kleuren een plek!

 

De kleuren in het kort:

- Geel; macht, coalitievorming

- Blauw; ratio, ontwerpen, plannen, uitrollen

- Rood; mensen, relaties, hoge mate van ‘samen’ en ‘wij’ gevoel

- Groen; persoonlijke groei/ontwikkeling, willen leren.

- Wit; zelforganisatie, evolutie, wegnemen van blokkades en het creëren van mogelijkheden

 

Geschreven onder contract bij DoelBewust-ICT

kleuren blokken

Met het nieuwe werken aan het werk

Het nieuwe werken (HNW)/Werken 2.0 staat voor plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van (kantoor)werkzaamheden. Maar hoe manage je zoiets?

Het nieuwe management?
De eerste management filosofieën zijn ontstaan in de productiemarkt en waren gericht op efficiëntie. Dit heeft in de afgelopen 100 jaar een behoorlijke evolutie doorgemaakt, net als de verschillende marktsegmenten en onze kijk naar werk. Een steeds groter deel van de beroepsbevolking is kenniswerker en de moderne kenniswerker werkt op een heel andere manier dan de kenniswerkers 15 jaar geleden. Je bent je vak. De techniek laat steeds meer toe dat je tijd onafhankelijk werkt, wat prettig is want de ene persoon is effectiever in de ochtend de andere in de avond. ’s Middag lekker met de kinderen weg en ’s avonds je rapportage opleveren. Bij het nieuwe werken moet het allemaal maar kunnen, maar werkt het ook zo? Hoe voorkom je dat medewerkers teveel gaan werken en altijd maar die verantwoordelijkheid op hun schouders voelen of dat medewerkers de kantjes er vanaf lopen? Technisch gezien ligt de vrijheid aan je voeten, maar wat zijn technische oplossingen waard als de organisatie er geen invulling aan weet te geven?

Techniek is de eerste stap maar zeker niet de laatste!
Een eerste concrete stap in het realiseren van de randvoorwaarden om flexibel te kunnen werken betreft de technisch invulling, daarmee is de eerste stap naar plaats onafhankelijk werken gemaakt. De kern van het succes ligt echter bij de organisatorisch inrichting.

De kritische succesfactoren van HNW zijn:
- Vertrouwen
- Ondersteuning/begeleiding/coaching
- Heldere doelstellingen
- Juiste bevoegdheden
- Duidelijkheid over de rolverdeling/verantwoordelijkheden
- Output gestuurd

De kunst van de moderne manager is om er te zijn voor zijn medewerkers, duidelijke afspraken te maken over hetgeen opgeleverd moet worden en vinger aan de pols te houden, niet bemoeizuchtig maar geïnteresseerd. Om dit goed uit te kunnen voeren is het van belang dat de manager een brede span of control heeft en een relatief lage depth of control. Als manager ben je primair bezig met het ondersteunen/faciliteren van je medewerkers, de rest moet daaraan ondergeschikt zijn anders kunnen zich situaties ontwikkelen die onbeheersbaar blijken.

Wanneer de manager zich deze rol eigen gemaakt heeft en de organisatie is voldoende doordrongen van het persoonlijk ondernemerschap/empowerment dan is het toevoegen van flexibiliteit nog het enige dat ontbreekt aan het concept ‘het nieuwe werken’ en bij deze stap komt de technische invulling werkelijk tot zijn doel.

Concreet?
Wat betekent dit nu concreet voor de manager?
- Maak je agenda leeg voor je medewerkers
- Delegeer werk naar je medewerkers en geef ze de bijbehorende bevoegdheden
- Spreek medewerkers aan op hun output
- Bewaak de punten die medewerkers motiveren:
o Succes, Erkenning, Het werk zelf, Verantwoordelijkheid, Groei en Promotie (niet te verwarren met financiële compensatie).

Wat betekent dit nu voor de medewerker
- Een kans om te laten zien wat je werkelijk in huis hebt

 

Geschreven onder contract bij DoelBewust-ICT
Wit puzzel stukje

Waarom het nieuwe werken wel werkt en zelfsturende teams niet

Ingrediënten, Proces ,Resultaat
Zoals met bijna alles in het leven; om het gewenste resultaat te behalen moet je de juiste ingrediënten hebben en het proces goed doorlopen. Dit stuk zoomt in op de ingrediënten van het nieuwe werken en het concept van de zelfsturende teams.

Richting, ondersteuning en bijsturing
2 verschillende producten op basis van dezelfde ingrediënten; zelfsturende teams en het nieuwe werken (werken 2.0/HNW). Beide hebben de volgende zaken nodig:
- Heldere doelstellingen
- Juiste bevoegdheden
- Duidelijkheid over de rolverdeling/verantwoordelijkheden
- Output gestuurd

Het probleem van de zelfsturende teams
Het verschil zit hem in de individuele verantwoordelijkheid versus de groepsverantwoordelijkheid. Bij de zelfsturende teams staat die laatste centraal. Het is dus zaak dat alle teamleden zich conformeren aan de doelstelling en gezamenlijk tot een resultaat gaan komen. Maar hoe werkt dat voor kenniswerkers/professionals?

Even voorstellen; De kenniswerker:
Specialist, Onafhankelijk, Geïdentificeerd met zijn/haar vak, Verantwoordelijk, Zelfstandig, Eigenaarschap, Zelfsturend en… Eigenwijs. Dit rijtje is niet uitputtend maar geeft een goed beeld van de kenniswerker/ de professional.

Door de ingrediënten naast elkaar te leggen wordt al snel duidelijk dat een kenniswerker niet past in een zelfsturend team. Alle meningen, met bijhorende onderbouwingen, zullen eerst over tafel moeten voordat men over gaat tot actie. Het opleveren van een product wordt hierdoor vertraagt, de focus op het resultaat verdwijnt en het commitment van de deelnemers is ten alle tijden twijfelachtig, omdat een kenniswerker zijn eigen visie heeft op de ontwikkelingen.

HNW het antwoord?
Voor de echte professionals; ja! De ingrediënten van het HNW sluiten goed aan bij die van de professional. Het gaat bij HNW om flexibiliteit én verantwoordelijkheid. Allemaal individualisten? Nee, je zult zien dat wanneer je een kenniswerker/professional richting, ondersteuning en bijsturing geeft dat hij/zij zelf haar team formeert daar waar nodig. Als het om de resultaten gaat weten mensen elkaar te vinden.

Geen zelfsturende teams?
Jawel, maar niet als het gaat om kenniswerkers/professionals.

 

Geschreven onder contract bij DoelBewust-ICT

Wit puzzel stukje