De wereld van HNW is Groen-Wit

Wanneer ik de cultuurverandering in het Nederlandse bedrijfsleven bekijk door de bril van het kleurendenken van Léon de Caluwé zie ik een balans verschuiving. Waar voorheen vooral Geel/Blauw/Rood domineerde is nu meer plek voor Groen/Wit, maar wat betekent dat?

De kleuren in de nieuwe organisatiestructuur en -cultuur

Bedrijven zijn genoodzaakt om hun ‘denkkapitaal’ zo effectief mogelijk in te zetten en de huidige cultuur en structuur geven daar te weinig ruimte voor… We hebben alle kleuren nodig, maar ze kunnen nooit allemaal tegelijk dominant zijn, waar ligt de kracht van onze kenniseconomie? Bij groen en wit! Het kleurenpallet anno 2012:

- Geel zullen we altijd nodig hebben, macht en coalitie horen bij het besturen van de complexe maatschappijen waar wij vandaag de dag onderdeel vanuit maken. Een van de verschuivingen in Geel is het afzwakken van de kennismacht, kennis is nu bijna overal te vinden, vaak gratis of in ieder geval goedkoop. Verder gaat de ouderwetse hiërarchie steeds meer op de schop, medewerkers zijn zich meer en meer bewust dat de werkgever niet zonder hen kan en door de introductie van de sociale media lijkt iedereen wel gelijk. Via twitter heb ik laatst een ‘persoonlijk’ bedankje gestuurd aan Wibi Soerjadi en ik kreeg ook een persoonlijke reactie terug. Een afstand die vroeger niet zo makkelijk te overbruggen was. Maar ook binnen organisaties, de directeur leest mee op facebook en twitter en daarmee worden de lagen van de organisatie steeds transparanter.

- Blauw zal altijd een dominante rol blijven spelen in onze honger naar efficiëntie en vooruitgang, wat hoe meet je anders je groei en hoe bepaal je anders je investeringsrisico’s, niet op emotie alleen in ieder geval. Blauw blijft, maar niet zo sterk als nu. Naast ratio is ook emotie belangrijk. In een presentatie over ethiek van Rob van Es op het jaarcongres verandermanagement beschreef hij hoe je vanuit de onderstroom van de organisatie (emotie) de ethiek achter de keuzes zichtbaar kunt maken in de bovenstroom van de organisatie (ratio). Een belangrijk proces in het borgen van je normen en waarden. Blauw+ zullen we maar zeggen. Het is een goed teken dat in steeds meer presentaties en management trainingen plek is voor de onderstroom van de organisatie, zo ook in deze blog.

- Rood wordt steeds minder belangrijk, het wordt immers steeds individualistischer. Recent onderzoek laat echter wel zien dat bij HNW (het nieuwe/natuurlijke werken) hier een risico zit. Mensen willen namelijk wel ergens onderdeel van zijn en zich kunnen identificeren met bedrijven of projecten. Daarnaast heeft niet iedereen van naturen de gewoonte om het contact met de collega’s te onderhouden. Een balans tussen het individu en de groep moet bewaakt worden, een schone taak voor de meer rood georiënteerde medemens.

- Groen is de nieuwe kern, iedereen moet zich ontwikkelen om bij te kunnen dragen aan deze kenniseconomie, persoonlijke ontwikkeling is goed voor het collectief, deel kennis, weet hoe je je moet presenteren, nieuwe ontwikkelingen gaan steeds sneller en je moet je alles eigen kunnen/willen maken. Mensen komen niet in beweging als ze niet weten waartoe het bijdraagt, mensen aanhaken en aangehaakt houden is vanuit de bedrijven een cruciale factor. Groen heeft veiligheid nodig, geaccepteerd gezag en (zelf)vertrouwen en dat moet groeien. Risico voor groen is gebrek aan actie en teveel focus op het proces en te weinig op het resultaat. Daar zit de uitdaging en het spanningsveld/speelveld voor de moderne manager.

- Wit is momenteel de motor, werk vanuit je kracht, houdt rekening met het verleden maar is gericht op de toekomst. Oplossingsgericht/doelbewust werken. Alles veranderd zo snel we weten nog niet wat the next big thing is, maar er wordt hard naar gezocht. En iedereen lijkt mee te zoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan blue ocean strategy, Google, Apple, de grote jongens van dit moment. Bij wit gaat het om betekenisgeving, ondernemen, verder durven kijken dan alleen naar datgene wat tot nu toe altijd heeft gewerkt. Een belangrijke drive in de huidige economie.

Groen en wit zijn er altijd al geweest maar zullen prominenter worden in de komende jaren. De kunst is, zoals met alles, om overal de juiste balans in te vinden. Alle kleuren een plek!

 

De kleuren in het kort:

- Geel; macht, coalitievorming

- Blauw; ratio, ontwerpen, plannen, uitrollen

- Rood; mensen, relaties, hoge mate van ‘samen’ en ‘wij’ gevoel

- Groen; persoonlijke groei/ontwikkeling, willen leren.

- Wit; zelforganisatie, evolutie, wegnemen van blokkades en het creëren van mogelijkheden

 

Geschreven onder contract bij DoelBewust-ICT

kleuren blokken

Facebook Twitter Email

Comments are closed.