Doelrealisatie op de werkvloer

Via DoelBewust-ICT bied ik een training aan voor het bedrijfsleven, waarin medewerkers leren om hun persoonlijke doelen daadwerkelijk te realiseren. Doelen die passen binnen de missie, visie en strategie van de organisatie. Op een ontspannen manier worden handvatten aangereikt die mensen enthousiast maken de juiste stappen te nemen om de gestelde doelen te bereiken.

 

Training

In de training leren de medewerkers om persoonlijke doelen te stellen, die liggen binnen zijn of haar vermogen. Maar het bepalen van de juiste doelen is niet genoeg. De medewerkers leren ook hoe ze deze op een leuke en ontspannen manier kunnen realiseren. Niet alleen theorie, maar vooral ook praktijk! Een plan van aanpak maakt onderdeel uit van de training. De leidinggevende is hierbij nauw betrokken. Samen met de medewerkers wordt onderzocht welke doelen relevant zijn voor de organisatie en natuurlijk voor de medewerkers zelf. De leidinggevende loopt in het traject mee als coach om de medewerkers te ondersteunen, kritische vragen te stellen en de doelen te accorderen. Het werk en de uitvoering liggen bij de medewerkers; zij zijn verantwoordelijk om het doel te realiseren.

 

Opzet van de training

De training bestaat uit vijf dagdelen, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 

1.         Onderzoeken huidige situatie

(inclusief organisatie waarden en doelstellingen)

2.         Omgevingsanalyse

3.         Plan van aanpak

4.         Feedback

5.         Evaluatie en bijsturen

 

Teambuilding

Teambuilding is inbegrepen! De training is zo opgezet dat medewerkers leren om elkaar te bevragen, te coachen en te stimuleren in het realiseren van de doelen. Dat werkt aanstekelijk en maakt mensen enthousiast. Dat is teambuilding en u zult zien dat dit direct een positief effect heeft op de werkvloer. Niet voor niets krijgt de leidinggevende handvatten om deze onderlinge coaching te stimuleren. Uiteindelijk wordt het behalen van doelen een vanzelfsprekendheid.
people