Kleurendenken in het kort

Léon de Caluwé en Hans Vermaak hebben een fantastisch boek uitgebracht; “Leren Veranderen” ”Een handboek voor de veranderkundige”. Het boek geeft een uitgebreide introductie in de wereld van verandermanagement. In het boek wordt uitgebreid stilgestaan bij de 5 kleuren van verandermanagement, maar wat houdt dat in? En wat kun je ermee?

De complexiteit van de diversiteit
Elke organisatie is anders, elke verandering is anders, elk persoon is anders, maar wat is nou de beste aanpak in een bepaalde situatie? Door de structuur die gegeven wordt in het 5 kleurenmodel krijg je bijzonder snel inzicht in de situatie. Hoewel elke omgeving uniek is zijn er ook overeenkomsten en deze zijn opgedeeld in 5 kleuren. Je kunt deze kleuren gebruiken om te onderzoeken vanuit welke ‘waarheid’ personen handelen, maar ook om te zien hoe organisaties georganiseerd zijn en je (veranderings)aanpak daarop afstemmen. Neem het besef mee dat elk mens door een andere bril naar de wereld kijkt en er daardoor niet maar één waarheid is, maar vele. Deze ‘kleurenbrillen’ geven je slechts een handvat om inzicht te verkrijgen in de zienswijze van al die verschillende mensen.

De kleuren
Geel
De kern: Coalitievorming/Macht
Geel is de kleur van macht, de zon, maar ook van coalitie, samenkomen bij het vuur. Geel is een effectieve kleur als het gaat om veranderingen in complexe omgevingen, omgevingen met veel verschillende machthebbers waar wederzijdse belangen beschermt moeten worden en een compromis onvermijdelijk is om met elkaar verder te kunnen.
Geel heeft behoefte aan; sterke leiders, gezamenlijke wil om te veranderen, externe druk of interne ambities (of beide), sleutelfiguren die met elkaar de confrontatie aan willen en durven.

Blauw
De kern: Ontwerp/Planning
Bij blauw staan objectiviteit, ratio, meten en weten centraal. Blauw is een effectieve kleur als het gaat om stabiele omgevingen waarbij kennis voor handen is, waarbij randvoorwaarden, middelen en afspraken helder zijn. Rolverdeling is op orde en de weg die gegaan moet worden is in hoge mate voorspelbaar. De blauwdruk kan gemaakt worden en het uitrollen kan beginnen.

Rood
De kern: Mensen/Relaties
Bij rood, de kleur van het bloed, staat de mens centraal. Een greep uit het rooddenken; aandacht voor de mens, straffen en belonen, HRM, samenwerken, een goede/warme sfeer. Rood werkt goed wanneer medewerkers verantwoordelijkheid willen nemen, als leidinggevende vertrouwen geven en durven los te laten, als mensen een eigen inbreng mogen hebben en er een hoge mate van ‘samen’ en ‘wij’ gevoel is.

Groen
De kern: Leren/Groeien
Groen en groei horen bij elkaar. Bij groene veranderingen staat de persoonlijke groei centraal. Nieuwsgierigheid en nieuwe dingen eigen willen maken zijn key. Een groene verandering bloeit het beste wanneer de betrokkenen begrip hebben voor de verandering en zich kunnen relateren aan de verandering. Conflicten en verborgen agenda’s werken daarin tegen als verdelgingsmiddel. Veiligheid is belangrijk, geaccepteerd gezag en zelfvertrouwen.

Wit
De kern: Zelforganisatie/Evolutie
Wit staat voor het lege vel papier, de hoop, de verwachting, openheid. Voor de witte veranderaar staat het wegnemen van blokkades en het creëren van mogelijkheden centraal. Wit houdt rekening met de historie maar laat zich er niet door beperken. De voedingsbodem van wit bestaat uit: dynamiek en confrontatie, durf en vertrouwen, zelfkennis en relativering en eigen koers durven varen. Wit wordt grijs als er teveel afhankelijkheden zijn. Verandering blijft dan uit of wordt in ieder geval geremd.

Tot slot
Weet wie je bent en waarin je je bevindt om te bepalen welke weg je wilt gaan om de resultaten effectief te beïnvloeden. Met dit kleurendenken ben je in ieder geval een handvat rijker.
Voor een zelf test:
http://www.twynstragudde.nl/kleurentest
http://www.managementsite.nl/355/verandermanagement/kleurentest-veranderaars.html
Extra informatie over de kleuren:
http://www.managementsite.nl/350/verandermanagement/veranderen-vijf-kleuren.html

 

Geschreven onder contract bij DoelBewust-ICT

 
kleuren blokken

Facebook Twitter Email

Comments are closed.