Met het nieuwe werken aan het werk

Het nieuwe werken (HNW)/Werken 2.0 staat voor plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van (kantoor)werkzaamheden. Maar hoe manage je zoiets?

Het nieuwe management?
De eerste management filosofieën zijn ontstaan in de productiemarkt en waren gericht op efficiëntie. Dit heeft in de afgelopen 100 jaar een behoorlijke evolutie doorgemaakt, net als de verschillende marktsegmenten en onze kijk naar werk. Een steeds groter deel van de beroepsbevolking is kenniswerker en de moderne kenniswerker werkt op een heel andere manier dan de kenniswerkers 15 jaar geleden. Je bent je vak. De techniek laat steeds meer toe dat je tijd onafhankelijk werkt, wat prettig is want de ene persoon is effectiever in de ochtend de andere in de avond. ’s Middag lekker met de kinderen weg en ’s avonds je rapportage opleveren. Bij het nieuwe werken moet het allemaal maar kunnen, maar werkt het ook zo? Hoe voorkom je dat medewerkers teveel gaan werken en altijd maar die verantwoordelijkheid op hun schouders voelen of dat medewerkers de kantjes er vanaf lopen? Technisch gezien ligt de vrijheid aan je voeten, maar wat zijn technische oplossingen waard als de organisatie er geen invulling aan weet te geven?

Techniek is de eerste stap maar zeker niet de laatste!
Een eerste concrete stap in het realiseren van de randvoorwaarden om flexibel te kunnen werken betreft de technisch invulling, daarmee is de eerste stap naar plaats onafhankelijk werken gemaakt. De kern van het succes ligt echter bij de organisatorisch inrichting.

De kritische succesfactoren van HNW zijn:
- Vertrouwen
- Ondersteuning/begeleiding/coaching
- Heldere doelstellingen
- Juiste bevoegdheden
- Duidelijkheid over de rolverdeling/verantwoordelijkheden
- Output gestuurd

De kunst van de moderne manager is om er te zijn voor zijn medewerkers, duidelijke afspraken te maken over hetgeen opgeleverd moet worden en vinger aan de pols te houden, niet bemoeizuchtig maar geïnteresseerd. Om dit goed uit te kunnen voeren is het van belang dat de manager een brede span of control heeft en een relatief lage depth of control. Als manager ben je primair bezig met het ondersteunen/faciliteren van je medewerkers, de rest moet daaraan ondergeschikt zijn anders kunnen zich situaties ontwikkelen die onbeheersbaar blijken.

Wanneer de manager zich deze rol eigen gemaakt heeft en de organisatie is voldoende doordrongen van het persoonlijk ondernemerschap/empowerment dan is het toevoegen van flexibiliteit nog het enige dat ontbreekt aan het concept ‘het nieuwe werken’ en bij deze stap komt de technische invulling werkelijk tot zijn doel.

Concreet?
Wat betekent dit nu concreet voor de manager?
- Maak je agenda leeg voor je medewerkers
- Delegeer werk naar je medewerkers en geef ze de bijbehorende bevoegdheden
- Spreek medewerkers aan op hun output
- Bewaak de punten die medewerkers motiveren:
o Succes, Erkenning, Het werk zelf, Verantwoordelijkheid, Groei en Promotie (niet te verwarren met financiële compensatie).

Wat betekent dit nu voor de medewerker
- Een kans om te laten zien wat je werkelijk in huis hebt

 

Geschreven onder contract bij DoelBewust-ICT
Wit puzzel stukje

Facebook Twitter Email

Comments are closed.