Waarom het nieuwe werken wel werkt en zelfsturende teams niet

Ingrediënten, Proces ,Resultaat
Zoals met bijna alles in het leven; om het gewenste resultaat te behalen moet je de juiste ingrediënten hebben en het proces goed doorlopen. Dit stuk zoomt in op de ingrediënten van het nieuwe werken en het concept van de zelfsturende teams.

Richting, ondersteuning en bijsturing
2 verschillende producten op basis van dezelfde ingrediënten; zelfsturende teams en het nieuwe werken (werken 2.0/HNW). Beide hebben de volgende zaken nodig:
- Heldere doelstellingen
- Juiste bevoegdheden
- Duidelijkheid over de rolverdeling/verantwoordelijkheden
- Output gestuurd

Het probleem van de zelfsturende teams
Het verschil zit hem in de individuele verantwoordelijkheid versus de groepsverantwoordelijkheid. Bij de zelfsturende teams staat die laatste centraal. Het is dus zaak dat alle teamleden zich conformeren aan de doelstelling en gezamenlijk tot een resultaat gaan komen. Maar hoe werkt dat voor kenniswerkers/professionals?

Even voorstellen; De kenniswerker:
Specialist, Onafhankelijk, Geïdentificeerd met zijn/haar vak, Verantwoordelijk, Zelfstandig, Eigenaarschap, Zelfsturend en… Eigenwijs. Dit rijtje is niet uitputtend maar geeft een goed beeld van de kenniswerker/ de professional.

Door de ingrediënten naast elkaar te leggen wordt al snel duidelijk dat een kenniswerker niet past in een zelfsturend team. Alle meningen, met bijhorende onderbouwingen, zullen eerst over tafel moeten voordat men over gaat tot actie. Het opleveren van een product wordt hierdoor vertraagt, de focus op het resultaat verdwijnt en het commitment van de deelnemers is ten alle tijden twijfelachtig, omdat een kenniswerker zijn eigen visie heeft op de ontwikkelingen.

HNW het antwoord?
Voor de echte professionals; ja! De ingrediënten van het HNW sluiten goed aan bij die van de professional. Het gaat bij HNW om flexibiliteit én verantwoordelijkheid. Allemaal individualisten? Nee, je zult zien dat wanneer je een kenniswerker/professional richting, ondersteuning en bijsturing geeft dat hij/zij zelf haar team formeert daar waar nodig. Als het om de resultaten gaat weten mensen elkaar te vinden.

Geen zelfsturende teams?
Jawel, maar niet als het gaat om kenniswerkers/professionals.

 

Geschreven onder contract bij DoelBewust-ICT

Wit puzzel stukje

Facebook Twitter Email

Comments are closed.